Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงภายในศพด.ในเขตทต.นาเรือง

       กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงภายในศพด.เขตเทศบาลตำบลนาเรือง ประกอบด้วย ศพด.นาเรือง ศพด.หินลาด ศพด.โนนงาม และศพด.แก้งยาง โดยทั้ง 4 ศูนย์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันลอยกระทง เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

[ 06-12-2566 ] Hits:3170

โครงการ​อบรมให้ความรู้​การป้องกัน​ผลประโยชน์​ทับ​ซ้อน​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566

       วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

[ 17-08-2566 ] Hits:2315

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

       วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

[ 11-08-2566 ] Hits:3326

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

       วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

[ 09-08-2566 ] Hits:2387

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ