สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารหลักสูตรการทำน้ำพริกปลาดุกฟู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ได้มอบหมายให้ นางดวงจันทร์ ครองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารหลักสูตรการทำน้ำพริกปลาดุกฟู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเล็งเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพสร้างรายได้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปสร้างอาชีพ...

[ 04-04-2566 ] Hits:15

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

       เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ได้มอบหมายให้ นางสาวภัสสร สุทธิโยธา ผู้อำนวยกองการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตามวัยทั้ง 4...

[ 29-03-2566 ] Hits:18

โครงการป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

       ด้วยเทศบาลตำบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ได้จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ...

[ 27-03-2566 ] Hits:14

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

       กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สัญลักษณ์ มือขวาทับมือซ้าย หมายถึงการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่...

[ 20-03-2566 ] Hits:24

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ