สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

       วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลนาเรือง

[ 25-04-2565 ] Hits:116

รับมอบการสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ปัจจัย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

       เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ปัจจัย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ณ ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

[ 13-04-2565 ] Hits:86

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       ในวันอังคาร ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลนาเรือง นำโดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้าน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ รดน้ำ ขอพร...

[ 12-04-2565 ] Hits:119

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลนาเรือง นำโดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้าน ผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุมการเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรม ในวันที่ 12...

[ 07-04-2565 ] Hits:121

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ