คณะผู้บริหารเทศบาล

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรี
มือถือ 086-2618429
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- นางกฤตญาวีย์ ศรีระดา -

รองนายกเทศมนตรี
มือถือ 093-6968984
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- นายบุญไทย บุญฤทธิ์ -

รองนายกเทศมนตรี
มือถือ 095-6626096
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- นายสุริยันต์ บุญธรรม -

เลขานุการนายกเทศมนตรี
มือถือ 092-5822996
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- นายประกาศิต อำพันธ์ -

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
มือถือ 088-3698933

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ