หัวหน้าส่วนราชการ

นายทรงกลด อาธิเวช

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาเรือง
090-3627707
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายชัยวัฒน์ ราชบรรดิษฐ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
087-2478542
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพิเชฐ อุทธามาตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง
080-3304443
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายทรงกลด อาธิเวช

ผู้อำนวยการกองช่าง
090-3627707
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวภัสสร สุทธิโยธา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
098-8312645
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ