กิจกรรมสภา

      ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ