กองช่าง

นายทรงกลด อาธิเวช

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานเทศบาล

นางสาวอวย บุญถม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายกฤษดา สดชื่น

นายช่างโยธาปฏิบัติการ

นายสุพล โถแก้ว

พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายศุภเดช เชื้อพงษ์

ช่างก่อสร้าง

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ