Hot News :

โครงการ​อบรมให้ความรู้​การป้องกัน​ผลประโยชน์​ทับ​ซ้อน​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566

วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2566 14:53

       วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ