ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำโดมใหญ่ (ท่าเกียน) หมู่ 8 บ้านหินลาดน้อย ตำบลนาเรือง - หมู่ 6 บ้านโนนแดง ตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 12 มีนาคม 2567 16:13

       วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง พนักงานเทศบาล และตัวแทนชาวตำบลนาเรือง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำโดมใหญ่ (ท่าเกียน) หมู่ 8 บ้านหินลาดน้อย ตำบลนาเรือง - หมู่ 6 บ้านโนนแดง ตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจาน

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ