ประกาศ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันศุกร์, 15 กันยายน 2566 13:40

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ