ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตกรรม

นางเซ็ง ศาลาน้อย /ปราบชญ์ชาวบ้านด้านทอผ้าฝ้ายและทอผ้าพื้นเมืองที่มีสีสัน และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผลิตจากกระบวนการทอผ้าของคนในชุมชน มีขั้นตอน เทคนิค วิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ