โครงการอบรมทำพรมเช็ดเท้า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2566 14:58

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายกวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง และคณะ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมทำพรมเช็ดเท้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหินลาด หมู่ 3 และหมู่ 8 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ